Risale-i Nur Dersleri
21.06.2024


Merkez ve tüm ilçelerimizde Risale-i Nur dersleri yapılmakta derslerle birlikte Kuran-ı Kerim öğretimi, sosyal faaliyetlerde yapılmaktadır. Tatil dönemlerinde okuma programları organize ediyoruz. Ayrıca liseli öğrencilerimizi haftanın belli günlerinde misafir ediyor ve ders çalışmalarına yardımcı oluyoruz.

İmzaladığımız Protokoller kapsamında  Öğrencilere Değerler Eğitimi seminerleri veriyoruz.

Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum çocuklardır. Çünki bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhâssa peder ve vâlidesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve vâlidesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Âhirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Neden imanımı terbiye-i İslâmiye ile kurtarmadınız?

(Emirdağ Lâhikası 1 41.sh – Risale-i Nur)