Vakıf Hakkında


Tarihin kültürel gizemlerini bünyesinde saklayarak günümüze kadar getiren Diyarbakır;  medeniyeti ile de zengin bir yerleşim yeri olmuştur. Değerli bilim adamları, komutan ve tarihçileri ile   Anadolu’nun müstesna bir şehri konumuna gelerek, geçmişte olduğu gibi  İnşallah günümüzde de insanlık yararına hizmet veren gönüllü kuruluşları ile bu zenginliğine devam etmektedir. Mazisi insanlığın iftihar tablosuyla dolu olan şehrimizde Hz. Süleyman Eğitim Vakfı yapmış olduğu insan eksenli eğitim, dini  ve içtimai hizmetleriyle yerini almıştır.

Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı olarak bizler, ismimizi; hiç bir karşılık beklemeden, hayatını Allah yolunda feda eden Diyarbakır’ın fatihi Hz. Süleyman'dan (r.a.) aldık. Bir sahabe şehri olan Diyarbakır’da sahâbe mesleğine ve duyarlılığına mauvafık hizmet etmeyi hedef edindik. Nev-i beşerin en büyük meselesi Cenab-ı Hakk’ın rızasını gözeterek salih amel işleyip, Cehennem ateşinden kurtulmaktır. Bu manada faaliyetlerimizin temeli iman ve Kur'an hizmetidir.

1992 yılında kurulan vakfımız, Diyarbakır'ın merkez ve ilçelerinde lise ve üniversite tahsili yapan talebelerin barınma, iaşe gibi ihtiyaçlarını temin ederek, sosyal, kültürel ve manevi değerleri kazandırmak amacıyla mekanlar tahsis etmiştir. İlim adamları ve araştırma kabiliyeti yüksek bireylerin istihdamı ve eğitimi için araştırma merkezleri açmış, Eğitimci ve öğretmenlere yönelik seminer ve kurslar düzenleyip, öğrenci etüt merkezleri, kütüphane hizmetleri, öğrencilere ve halka yönelik yarışmalar tertip edip çeşitli ödüller vermiştir.

Aile bireylerine ve öğrenci velilerine yönelik hayırlı vatandaş ve bilinçlendirme toplantıları yaparak ziyaretlerde bulunmuştur. Hazırlamış olduğu mekanlarda binlerce öğrenci için barınma ve burs imkanı sağlamıştır. Diyarbakır İl Valiliği, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü vb. kamu kurumlarıyla şehrimizde birçok proje ve faaliyetlerde ortak çalışmalar yapmıştır.

Bu amaç ve gaye ile yola çıkan Hz. Süleyman Eğitim Vakfı gönüllüleri, Diyarbakır’ın en ücra köşelerine kadar iman ve Kur’an  hizmetlerini götürme gayreti  ve azmi içerisinde devam etmektedirler. Vakfımızın bu hizmet ve gayretlerinin yanında bulunan, destek veren bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.